Vien vat ly y sinh

Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Khóa đào tạo ngắn hạn trong lĩnh vực Vật lý trị liệu và Laser thẩm mỹ

[Ngày 06/09/2016] - Thông báo Khai giảng lớp " Cơ bản ứng dụng laser trong chăm sóc da thẫm mỹ" (Khóa CB1/2016)