Vien vat ly y sinh

Hợp tác trong và ngoài nước

Lễ khai trương - Phòng nghiên cứu thể dục trị liệu MTT