Vien vat ly y sinh

Nghiên cứu khoa học

Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu nền - TS Lê Mạnh Hải


Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài nghiên cứu nền : "Nghiên cứu đánh giá trạng thái cơ thể sống dựa trên phương pháp đo tổng trở sinh học" do  TS Lê Mạnh Hải chủ nhiệm- đơn vị Viện Vật lý y sinh học.

Tổ chuyên gia kỹ thuật đánh giá thiết bị - Ngày 27/10/2016

Thiet bi BIA-516 do tong tro

Thiết bị bảo vệ nghiệm thu đề tài - Ngày 29/10/2016

Báo cáo trước Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu nền:

"Nghiên cứu đánh giá trạng thái cơ thể sống dựa trên phương pháp đo tổng trở sinh học"