Vien vat ly y sinh

Nghiên cứu khoa học

Laser ngẫu nhiên


Ngày đăng: 13/12/2016 1:30 PM - Người đăng : Admin

            Các Laser thông-thường đều phát ra ánh-sáng định hướng và tập-trung. Có một lớp các  Laser đặc-biệt khác, gọi là Laser ngẫu-nhiên (Random Laser – RL). Các RL rất dễ chế-tạo và giá-thành rất rẻ. Tuy-nhiên, khác với Laser thông-thường, các tia sáng phát ra từ RL có phương ngẫu-nhiên, phân-tán trên một khoảng góc rộng (xem Hình minh-hoa (a)). Điều này làm cho RL không có được các công-năng cần-thiết như Laser thông-thường.

            Mới đây, Schronhubar và đồng tác-giả đã công-bố trên Optica 3, 1035-1038 (2016) môt phát-kiến quan-trọng. Các tác-giả đã chế-tạo được các RL phát sáng định hướng và tập-trung (xem Hình minh-họa (b)). Một mặt, phương phát sáng hoàn-toàn có-thể kiểm-soát giống như ở Laser thông-thường. Mặt khác, các đặc-trưng phổ phong-phú của môt RL vẫn được bảo-toàn. Phát-kiến này mở đường cho việc ứng-dụng RL vào các lĩnh-vực khác-nhau, mà trước-hết có-lẽ là lĩnh-vực Y-Sinh. Và, người-ta kỳ-vọng rằng, một ngày không xa các Laser thông-thường sẽ được thay-thế hoàn-toàn bằng Laser Ngẫu-nhiên  


 

Nguyễn Trần