Vien vat ly y sinh

Sách chuyên khảo

Các tác nhân vật lý thường dùng trong VLTL

Giá bán:  80.000 đ (100.000)Liên hệ: Ms. Oanh (08- 38 299 322 hoặc 091 481 0716) CHƯƠNG MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 1.1. Sự phát triển không ngừng của vật lý trị liệu1.2. Các phương pháp chữa bệnh1.3. Tác nhân vật lý1.4. Một số quy luật cơ bản1.5. Tiếp cận nhiệt động họcCHƯƠNG HAI: ĐIỀU TRỊ BẰNG TÁC NHÂN ĐIỆN2.1. Những cơ sở vật lý2.2. Cơ sở sinh học2.3. Điện trị liệu, hay trị liệu bằng tác nhân điện2.4. Chữa bệnh bằng dòng điện tần số thấp2.5. Chữa bệnh bằng dòng điện tần số trung bình2.6. Chữa bệnh bằng sóng điện từ tần số caoCHƯƠNG BA: ĐIỀU TRỊ BẰNG TÁC NHÂN TỪ3.1. Mở đầu3.2. Đặc điểm chung của tương tác từ trường điện từ - cơ thể sống3.3. Cơ chế tương tác sơ cấp3.4. Điện từ trường và hệ thần kinh3.5. Điện từ trường trong chấn thương chỉnh hình3.6. Phương pháp kích thích từ xuyên sọ3.7. Những ứng dụng lâm sàngCHƯƠNG BỐN: ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP4.1. Vật lý laser4.2. Quang thụ thể của Laser4.3. Kỹ thuật laser chiếu ngoài4.4. Phương pháp laser châm (châm cứu bằng laser)4.5. Phương pháp laser nội mạch4.6. An toàn trong điều trị laserCHƯƠNG NĂM: ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM5.1. Sóng siêu âm5.2. Tác dụng lý sinh của siêu âm5.3. Các phản ứng sinh học5.4. Những vấn đề lâm sàng5.5. Một số vấn đề kỹ thuật khi điều trị bằng siêu âm5.6. Điều trị phối hợp Siêu âm-Dòng kích thíchCHƯƠNG SÁU: ĐIỀU TRỊ BẰNG BỨC XẠ ION HÓA 6.1. Đặt vấn đề6.2. Mở đầu6.3. Tác dụng của bức xạ ion hóa với vật chất6.4. Cơ sở sinh học phóng xạ6.5. Phân loại các tác dụng của bức xạ ở mức lâm sàng6.6. Ứng dụng sinh học phóng xạ trong y học6.7. Những vấn đề kỹ thuật trong xạ trị ngoàiCHƯƠNG BẢY: MỘT SỐ TÁC NHÂN VẬT LÝ KHÁC7.1. Cơ trị liệu7.2. Nhiệt trị liệu7.3. Quang trị liệuPHỤ LỤCI. Thiết bị từ trị liệuI.1. Thiết bị từ trị liệu đa năng tần số thấpII. Thiết bị điện trị liệuII.1. Thiết bị điều trị tần số thấpII.2. Thiết bị điều trị tần số trung bình giao thoaIII. Thiết bị laser và quang trị liệuIII.1. Thiết bị laser He-Ne hai đầu phátIII.2. Thiết bị laser He-Ne nội mạchIII.3. Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại châm cứuIII.4. Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại chiếu ngoài đầu phát chùm một bước sóngIII.5. Thiết bị laser-quang trị liệu chiếu ngoài hai bước sóng

Giá: Liên hệ

Giá bán:  80.000 đ (100.000)

Liên hệ: Ms. Oanh (08- 38 299 322 hoặc 0914 810 716) 


CHƯƠNG MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1.1. Sự phát triển không ngừng của vật lý trị liệu

1.2. Các phương pháp chữa bệnh

1.3. Tác nhân vật lý

1.4. Một số quy luật cơ bản

1.5. Tiếp cận nhiệt động học

CHƯƠNG HAI: ĐIỀU TRỊ BẰNG TÁC NHÂN ĐIỆN

2.1. Những cơ sở vật lý

2.2. Cơ sở sinh học

2.3. Điện trị liệu, hay trị liệu bằng tác nhân điện

2.4. Chữa bệnh bằng dòng điện tần số thấp

2.5. Chữa bệnh bằng dòng điện tần số trung bình

2.6. Chữa bệnh bằng sóng điện từ tần số cao

CHƯƠNG BA: ĐIỀU TRỊ BẰNG TÁC NHÂN TỪ

3.1. Mở đầu

3.2. Đặc điểm chung của tương tác từ trường điện từ - cơ thể sống

3.3. Cơ chế tương tác sơ cấp

3.4. Điện từ trường và hệ thần kinh

3.5. Điện từ trường trong chấn thương chỉnh hình

3.6. Phương pháp kích thích từ xuyên sọ

3.7. Những ứng dụng lâm sàng

CHƯƠNG BỐN: ĐIỀU TRỊ BẰNG LASER CÔNG SUẤT THẤP

4.1. Vật lý laser

4.2. Quang thụ thể của Laser

4.3. Kỹ thuật laser chiếu ngoài

4.4. Phương pháp laser châm (châm cứu bằng laser)

4.5. Phương pháp laser nội mạch

4.6. An toàn trong điều trị laser

CHƯƠNG NĂM: ĐIỀU TRỊ BẰNG SIÊU ÂM

5.1. Sóng siêu âm

5.2. Tác dụng lý sinh của siêu âm

5.3. Các phản ứng sinh học

5.4. Những vấn đề lâm sàng

5.5. Một số vấn đề kỹ thuật khi điều trị bằng siêu âm

5.6. Điều trị phối hợp Siêu âm-Dòng kích thích

CHƯƠNG SÁU: ĐIỀU TRỊ BẰNG BỨC XẠ ION HÓA

6.1. Đặt vấn đề

6.2. Mở đầu

6.3. Tác dụng của bức xạ ion hóa với vật chất

6.4. Cơ sở sinh học phóng xạ

6.5. Phân loại các tác dụng của bức xạ ở mức lâm sàng

6.6. Ứng dụng sinh học phóng xạ trong y học

6.7. Những vấn đề kỹ thuật trong xạ trị ngoài

CHƯƠNG BẢY: MỘT SỐ TÁC NHÂN VẬT LÝ KHÁC

7.1. Cơ trị liệu

7.2. Nhiệt trị liệu

7.3. Quang trị liệu

PHỤ LỤC

I. Thiết bị từ trị liệu

I.1. Thiết bị từ trị liệu đa năng tần số thấp

II. Thiết bị điện trị liệu

II.1. Thiết bị điều trị tần số thấp

II.2. Thiết bị điều trị tần số trung bình giao thoa

III. Thiết bị laser và quang trị liệu

III.1. Thiết bị laser He-Ne hai đầu phát

III.2. Thiết bị laser He-Ne nội mạch

III.3. Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại châm cứu

III.4. Thiết bị laser bán dẫn hồng ngoại chiếu ngoài đầu phát chùm một bước sóng

III.5. Thiết bị laser-quang trị liệu chiếu ngoài hai bước sóng

Giá: Liên hệ

Get paid to share your links!