Vien vat ly y sinh

Sách chuyên khảo

Vật lý hiện đại

Giá bán:  144.000 đ (180.000)Chương 1. MỞ ĐẦU: VẬT LÝ TRƯỚC THỀM THẾ KỶ 201.1. Cơ học Newton1.2. Thuyết điện – từ Maxwell1.3. Mầm mống của một Vật lý mớiCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 2. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI ĐẶC BIỆT2.1. Các tiên đề của thuyết tương đối đặc biệt2.2. Tính tương đối của thời gian2.3. Tính tương đối của khoảng không gian (co độ dài)2.4. Dịch chuyển Doppler tương đối2.5. Phép biến đổi Lorentz2.6. Động lực học tương đối2.7. Tương đối và Thuyết điện từTài liệu tham khảo hỗ trợChương 3. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT3.1. Trường hấp dẫn trong cơ học không tương đối3.2. Các tiên đề của Thuyết tương đối tổng quát3.3. Phương trình trường hấp dẫn của EinsteinCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 4: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: CÁC NGUYÊN LÝ4.1. Bức xạ vật đen và lượng tử năng lượng của Planck4.2. Mô hình nguyên tử của Bohr4.3. Hiệu ứng quang điện và lượng tử ánh sáng Einstein4.4. de Broglie và tính chất sóng của vật chất4.5. Phương trình sóng Schorodinger cho hạt tự do4.6. Giải thích xác suất của Born4.7. Bó sóng4.8. Nguyên lý bất định Heisenberg4.9. Toán tử của các đại lượng vật lý4.10. Hamiltonian và phương trình SchrodingerCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 5. CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN5.1. Bờ thế chữ nhật: hiện tượng chui ngầm5.2. Hố thế chữ nhật5.3. Dao động tử điều hòa một chiều5.4. Bài toán chuyển động ba chiều5.5. Hạt trong trường lực xuyên tâm5.6. Các nguyên tử tựa HydrogenCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 6. CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ6.1. Từ tính quỹ đạo và hiệu ứng Zeeman6.2. Spin và mô-ment từ spin6.3. Đối xứng trao đổi và Nguyên lý loại trừ Pauli6.4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố6.5. Các cơ chế liên kết nguyên tử: phân tử6.6. Phân tử: quy và dao động6.7. Phổ phân tửCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 7. VẬT LÝ THỐNG KÊ7.1. Phân bố xác suất7.2. Thống kê cổ điển7.3. Thống kê lượng tử: Fermi-Dirac và Bose-Einstein7.4. Lý thuyết khí electron tự do của kim loại7.5 Ứng dụng của thống kê Bose-EinsteinCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 8. CẤU TRÚC HẠT NHÂN 2458.1. Các tính chất của hạt nhân8.2. Các mô hình hạt nhân8.3. Hiện tượng phóng xạ8.4. Các quá trình phân rã8.5. Các phản ứng hạt nhân8.6. Ứng dụng của phóng xạCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 9. VẬT LÝ HẠT CƠ BẢN9.1. Hạt và phản ứng9.2. Các lực cơ bản trong tự nhiên9.3. Phân loại các hạt9.4. Lý thuyết điện yếu và Mô hình chuẩn9.5. Các lý thuyết sau mô hình chuẩnCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợChương 10. VẬT LÝ TRẠNG THÁI RẮN 31710.1. Phân loại vật rắn tinh thể10.2. Electron trong tinh thể10.3. Cấu trúc vùng năng lượng10.4. Truyền dẫn điện10.5. Bán dẫn10.6. Các vật liệu có từ tính10.7. Siêu dẫnCâu hỏi & Bài tậpTài liệu tham khảo hỗ trợPHỤ LỤC APHỤ LỤC B

Giá: Liên hệ

Giá bán:  144.000 đ (180.000)

Liên hệ: Ms. Oanh (08- 38 299 322 hoặc 0914 810 716) 


Chương 1. MỞ ĐẦU: VẬT LÝ TRƯỚC THỀM THẾ KỶ 20

1.1. Cơ học Newton

1.2. Thuyết điện – từ Maxwell

1.3. Mầm mống của một Vật lý mới

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 2. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI ĐẶC BIỆT

2.1. Các tiên đề của thuyết tương đối đặc biệt

2.2. Tính tương đối của thời gian

2.3. Tính tương đối của khoảng không gian (co độ dài)

2.4. Dịch chuyển Doppler tương đối

2.5. Phép biến đổi Lorentz

2.6. Động lực học tương đối

2.7. Tương đối và Thuyết điện từ

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 3. THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT

3.1. Trường hấp dẫn trong cơ học không tương đối

3.2. Các tiên đề của Thuyết tương đối tổng quát

3.3. Phương trình trường hấp dẫn của Einstein

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 4: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: CÁC NGUYÊN LÝ

4.1. Bức xạ vật đen và lượng tử năng lượng của Planck

4.2. Mô hình nguyên tử của Bohr

4.3. Hiệu ứng quang điện và lượng tử ánh sáng Einstein

4.4. de Broglie và tính chất sóng của vật chất

4.5. Phương trình sóng Schorodinger cho hạt tự do

4.6. Giải thích xác suất của Born

4.7. Bó sóng

4.8. Nguyên lý bất định Heisenberg

4.9. Toán tử của các đại lượng vật lý

4.10. Hamiltonian và phương trình Schrodinger

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 5. CƠ HỌC LƯỢNG TỬ: CÁC BÀI TOÁN CƠ BẢN

5.1. Bờ thế chữ nhật: hiện tượng chui ngầm

5.2. Hố thế chữ nhật

5.3. Dao động tử điều hòa một chiều

5.4. Bài toán chuyển động ba chiều

5.5. Hạt trong trường lực xuyên tâm

5.6. Các nguyên tử tựa Hydrogen

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 6. CẤU TRÚC NGUYÊN TỬ VÀ PHÂN TỬ

6.1. Từ tính quỹ đạo và hiệu ứng Zeeman

6.2. Spin và mô-ment từ spin

6.3. Đối xứng trao đổi và Nguyên lý loại trừ Pauli

6.4. Bảng tuần hoàn các nguyên tố

6.5. Các cơ chế liên kết nguyên tử: phân tử

6.6. Phân tử: quy và dao động

6.7. Phổ phân tử

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 7. VẬT LÝ THỐNG KÊ

7.1. Phân bố xác suất

7.2. Thống kê cổ điển

7.3. Thống kê lượng tử: Fermi-Dirac và Bose-Einstein

7.4. Lý thuyết khí electron tự do của kim loại

7.5 Ứng dụng của thống kê Bose-Einstein

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 8. CẤU TRÚC HẠT NHÂN 245

8.1. Các tính chất của hạt nhân

8.2. Các mô hình hạt nhân

8.3. Hiện tượng phóng xạ

8.4. Các quá trình phân rã

8.5. Các phản ứng hạt nhân

8.6. Ứng dụng của phóng xạ

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 9. VẬT LÝ HẠT CƠ BẢN

9.1. Hạt và phản ứng

9.2. Các lực cơ bản trong tự nhiên

9.3. Phân loại các hạt

9.4. Lý thuyết điện yếu và Mô hình chuẩn

9.5. Các lý thuyết sau mô hình chuẩn

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

Chương 10. VẬT LÝ TRẠNG THÁI RẮN 317

10.1. Phân loại vật rắn tinh thể

10.2. Electron trong tinh thể

10.3. Cấu trúc vùng năng lượng

10.4. Truyền dẫn điện

10.5. Bán dẫn

10.6. Các vật liệu có từ tính

10.7. Siêu dẫn

Câu hỏi & Bài tập

Tài liệu tham khảo hỗ trợ

PHỤ LỤC A

PHỤ LỤC B

Giá: Liên hệ

Get paid to share your links!