Năm thành Lập

>4000 lượt điều Trị

>3000 Sản phẩm bán ra

Phân bố > 30 Tỉnh,TP

Viện Vật Lý Y Sinh Học

Viện Vật lý Y Sinh Học là một đơn vị khoa học – công nghệ Nhà nước, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban Vật lý Y Sinh học thuộc Cục Quân Y – Tổng cục Hậu cần. Như vậy,viện hưởng quy chế của một đơn vị nghiên cứu điều trị có giường bệnh. Đơn vị được cấp giấy chứng nhận của Bộ Y tế “Đủ điều kiện hoạt động khoa học công nghệ: bảo dưỡng – sửa chữa – chế tạo mẫu – tư vấn trang thiết bị y tế”. Những lĩnh vực nổi bật hiện nay của đơn vị bao gồm: Laser y học, Điện - Từ trường y học, Vật lý trị liệu và Tin học y học.

Chứng chỉ của Chúng Tôi

Các chứng nhận/ chứng chỉ mà Viện Vật lý Y Sinh học đạt được:

 

Các thiết bị của Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất tuân theo tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

Các thiết bị của Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016. 

Các thiết bị do Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.