Năm thành Lập

>4000 lượt điều Trị

>3000 Sản phẩm bán ra

Phân bố > 30 Tỉnh,TP

Viện Vật Lý Y Sinh Học

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

  • Thứ 2 - Thứ 6: 7:30 – 17:00 ; Nghỉ trưa: 11:30 - 13:00 . Khám ngoài giờ VLTL: 17:00 – 20:00
  • Thứ 7: (Khám ngoài giờ VLTL & Laser thẩm mỹ) 8:00 - 16:00 ; Nghỉ trưa: 11:00 - 13:00
  • Chủ Nhật: Nghỉ

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0283 8299 322

Hotline: 0937 980 086 (BS.CKI Lại Hải Bình) hoặc 0981 107 109 (Chăm sóc khách hàng)

Quét mã QR để được tư vấn online qua zalo: 

 

Chứng chỉ của Chúng Tôi

Các chứng nhận/ chứng chỉ mà Viện Vật lý Y Sinh học đạt được:

 

Các thiết bị của Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất tuân theo tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

Các thiết bị của Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất được đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016. 

Các thiết bị do Viện Vật lý Y Sinh học sản xuất được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam.