Ứng dụng sóng xung kích trong Vật lý trị liệu - Vật Lý Y Sinh

Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua đua các Viện nghiên cứu và Trung tâm Công nghệ CKCX năm 2020

Thực hiện kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2020 đã được thủ trưởng Viện KH-CN quân sự phê duyệt.

Căn cứ Kế hoạch số 257/KH-CTĐ ngày 13/10/2020 của Cụm thi đua các Viện nghiên cứu và Trung tâm Công nghệ CKCX.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Viện KH-CN quân sự. Ngày 13/11/2020 tại Thành phố Cần Thơ, Viện Vật lý Y sinh học trên cương vị Cụm trưởng Cụm thi đua khối các Viện nghiên cứu và Trung tâm công nghệ CKCX đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào TĐQT năm 2020.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đại tá Dương Nhật Dân, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Viện Khoa học và công nghệ quân sự, Đồng chí Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Viện Khoa học và công nghệ quân sự.

Đại biểu Cơ quan thường trực Hội đồng TĐ-KT Viện KH-CN quân sự, cùng các đồng chí đại biểu đại diện cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ Chính trị của 10 Viện nghiên cứu và Trung tâm Công nghệ CKCX.

Hội nghĩ đã tiến hành theo đúng kế hoạch đã xác định.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Thuận, Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng Viện Vật lý Y Sinh học, thay mặt cho đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua lên báo cáo kết quả hoạt động phong trào TĐQT năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến, đánh giá đúng thực chất kết quả hoạt động phong trào TĐQT năm 2020 của các đơn vị trong cụm; cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm mới, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai các hoạt động thi đua; đồng thời đã tổ chức bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2020 của khối các Viện nghiên cứu và Trung tâm công nghệ CKCX đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác.

Đồng thời tổ chức bình xét, đề nghị các danh hiệu thi đua năm 2020 của khối các Viện nghiên cứu và Trung tâm công nghệ CKCX. Viện Vật lý Y Sinh học được Cụm đề nghị Hội đồng TĐKT Viện KH-CN quân sự tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và Bầu ra Cụm trưởng của khối năm 2021 là Viện Vật lý Kỹ thuật.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết phong trào TĐQT và bình xét, đề nghị khen thưởng năm 2020 của Cụm thi đua các Viện Nghiên cứu và Trung tâm công nghệ cơ khí chính xác đã thành công tốt đẹp.

Với những kết quả đã đạt được trong hội nghị ngày hôm nay sẽ là động lực thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thi đua trong Viện Vật lý Y Sinh học ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Tác giả: Ngô Xuân Nam