ỨNG DỤNG MODULE SIM THEO DÕI THIẾT BỊ XE ĐẠP VẬN ĐỘNG - Vật Lý Y Sinh

Thông tin lượng tử

Ngày đăng: 13/122016 - Người đăng : Admin  

   Với sự phát triển của Computers, tất cả các phương pháp bảo mật thông tin liên lạc (cryptography) truyền thống đều sớm muộn bị vô hiệu hóa. Với các phương pháp này việc giải mã chỉ là một vấn đề toán học (public key cryptography)

        Phương-pháp duy-nhất bảo-đảm truyền tin an-toàn tuyệt-đối (bí-mật 100 %) là phương-pháp lượng-tử (Quantum Cryptography  - QC). Phương-pháp này sử-dụng  tương-quan mạnh  (entanglement) giữa các đối-tượng lượng tử và tính bảo mật của nó được đảm-bảo bằng quy-luật Vật-lý. Tuy-nhiên, để hiện-thực hóa QC còn nhiều khó-khăn, một trong đó là: vì ta không thể khuyếch-đại một kênh lượng-tử mà không làm thay-đổi các tính-chất lượng-tử của nó, nên do tiêu-hao trên đường đi QC chỉ có-thể thực-thi trên khoảng cách ngắn. Để hạn-chế khó-khăn này, nhiều phương-án (protocol) đã được đề-xuất, trong đó có MDIQKD (Measurement-Device-Independent Quantum-Key Distribution). Ra đời năm 2012, MDIQKD đã nâng khoảng-cách hoạt-động của QC lên tới chừng 200 km – một khoảng-cách rất có ý-nghĩa thực-tiễn.

         Vừa đây, một nhóm các nhà Vật-lý Trung-quốc (Pan et al. Phys. Rev. Lett. 117, 190501 (2016)) đã xác-lập kỷ-lục mới vượt-trội: bằng tối-ưu hóa MDIQKD với các xung photon hồng ngoại họ đã giữ cho QC hoạt-động tới khoảng-cách 404 km. Với kỷ-lục này, khả-năng truyền-tin an-toàn tuyệt-đối bằng QC giữa các thành-phố lớn đang trở-thành hiện-thực (xem hình minh-họa, truyền tin giữa Alice và Bob).

http://biomedvn.com/Content/Resources/Images/physreview.png

Nguyễn Trần