ỨNG DỤNG MODULE SIM THEO DÕI THIẾT BỊ XE ĐẠP VẬN ĐỘNG - Vật Lý Y Sinh

Phổ quang của phản vật chất

Quan sát được phổ quang của Phản Vật chất

http://biomedvn.com/ImageManagement/GetMyImage/?name=abc123.png

Tin từ Geneva, ngày 19 tháng 12 năm 2016. Trong một bài báo đăng trên Nature tập thể nghiên cứu ALPHA công bố rằng, lần đầu tiên họ đã đo được phổ quang của một nguyên tử phản vật chất (Antimatter). Đây là kết quả của trên 20 năm nghiên cứu về phản vật chất của CERN(Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu).

Theo Jeffrey Hangst, người phát ngôn của ALPHA, thì mục tiêu chính của nghiên cứu phản vật chất là dùng Laser quan sát chuyển quang trong một nguyên tử phản hydrogen (Antihydrogen) rồi so sánh với chuyển quang tương ứng trong một nguyên tử hydrogen để xem, liệu chúng có tuân theo cùng các quy luật vật lý hay không. Theo Standard Model (mô-hình chuẩn) của Vật lý hạt thì hai phổ này phải trùng nhau.

ALPHA là một chương trình thực nghiệm ở CERN, có khả năng tạo ra các nguyên tử antihydrogen và giam giữ chúng trong một bẫy từ đặc biệt. Người ta có thể dùng Laser hay các bức xạ khác để nghiên cứu các Antihydrogen bị giam cầm này. Lần đầu tiên trong lịch sử Vật lý, ALPHA đã quan sát được phổ quang của một nguyên tử antihydrogen và so sánh với phổ tương ứng của một nguyên tử hydrogen. Kết quả cho thấy, trong giới hạn sai số thực nghiệm hai phổ này trùng nhau. Kết quả này phù hợp với tiên đoán của Standard Model và nếu được khẳng định thì đây là một trong những phát minh thực nghiệm lớn nhất về phản vật chất. Hiện tại, ALPHA đang tiếp tục nâng cao độ chính xác của phép đo.

Thế là, Năm 2016 được mùa lớn về Vật lý: mở đầu bằng thu nhận trực tiếp sóng Hấp dẫn của LIGO, kết thúc (có lẽ) bằng phát hiện phổ quang của phản vật chất của ALPHA, và xen giữa là  “tóc mềm” (soft hair) của Black holes, là Lực cơ bản thứ Năm, và … (xin mời các Bạn điền thêm vào danh-sách này !)  

                                                                                                                                                             Nguyễn Trần