admin 2019-07-23

Thông tin lượng tử

Ngày đăng: 13/122016 - Người đăng : Admin  

   Với sự phát triển của Computers, tất cả các phương pháp bảo mật thông tin liên lạc (cryptography) truyền thống đều sớm muộn bị vô hiệu hó

...

Xem Thêm

admin 2019-07-23

Ứng dụng sóng xung kích trong Vật lý trị liệu

Sóng xung kích là sóng cơ học (tương tự như sóng âm thanh) xuất hiện trong môi trường chất lưu (khí, lỏng) khi có sự kiện mang tính bùng nổ diễn ra  (ví dụ khi bom nổ, máy ba

...

Xem Thêm

admin 2019-07-22

Ứng dụng sóng xung kích trong Vật lý trị liệu

Sóng xung kích là sóng cơ học (tương tự như sóng âm thanh) xuất hiện trong môi trường chất lưu (khí, lỏng) khi có sự kiện mang tính bùng nổ diễn ra  (ví dụ khi bom nổ, máy ba

...

Xem Thêm

admin 2019-07-22

Trao giải Nobel Vật-lý 2016

http://biomedvn.com/Content/Resources/Images/Topo01.png

Ảnh minh họa Topo

          Năm nay Giải Nobel về Vật-lý đã được trao cho ba nhà Vật-lý đều là người gốc Anh và đều đang làm-việc ở Mỹ:

David J. Thouless, sinh 1934 tại Bearsden

...

Xem Thêm

admin 2019-07-23

Liệu pháp điện kích thích não sâu

Y học cộng đồng là một trong 3 xu hướng phát triển của y học ngày nay: đưa việc chẩn đoán và điều trị bệnh vào cộng đồng xã hội, về tới từng gia đình, từng bệnh nhân, ngay trong môi

...

Xem Thêm