Giới thiệu

Viện Vật lý Y Sinh học là đơn vị khoa học - công nghệ nhà nước, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban Vật lý Y Sinh học thuộc Cục Quân Y – Tổng cục Hậu cần. Như vậy,viện hưởng quy chế của một đơn vị nghiên cứu điều trị có giường bệnhĐơn vị được cấp giấy chứng nhận của Bộ Y tế “Đủ điều kiện hoạt động khoa học công nghệ: bảo dưỡng – sửa chữa – chế tạo mẫu – tư vấn trang thiết bị y tế”. Những lĩnh vực nổi bật hiện nay của đơn vị bao gồm: Laser y học, Điện - Từ trường y học, Vật lý trị liệu và Tin học y học(Thiết bị giường kéo cột sống điều khiển tự động.) Một trong những đặc điểm quan trọng trong sự phát triển khoa học thế giới những năm gần đây là sự hình thành và phát triển của những khoa học mang tính giao ngành, liên ngành. Vật lý Y Sinh học là một ngành khoa học – công nghệ như vậy. Lấy những nguyên lý và quy luật vật lý làm nền tảng, lấy tác dụng sinh học của tác nhân vật lý làm cơ sở, lấy công nghệ hiện đại mà trước hết là điện tử - công nghệ thông tin làm phương tiện và lấy việc ứng dụng trong thực hành y sinh học làm mục đích, một mặt tìm cách giải thích những đặc trưng của sự sống, mặt khác tìm cách tác động lên trạng thái sống nhằm thu được những thay đổi có lợi cho cơ thể.

 

Một trong những đặc điểm quan trọng trong sự phát triển khoa học thế giới những năm gần đây là sự hình thành và phát triển của những khoa học mang tính giao ngành, liên ngành. Vật lý Y Sinh học là một ngành khoa học – công nghệ như vậy. Lấy những nguyên lý và quy luật vật lý làm nền tảng, lấy tác dụng sinh học của tác nhân vật lý làm cơ sở, lấy công nghệ hiện đại mà trước hết là điện tử - công nghệ thông tin làm phương tiện và lấy việc ứng dụng trong thực hành y sinh học làm mục đích, một mặt tìm cách giải thích những đặc trưng của sự sống, mặt khác tìm cách tác động lên trạng thái sống nhằm thu được những thay đổi có lợi cho cơ thể. Dựa trên phương châm đó, Viện Vật lý Y Sinh học xác định 4  nhiệm vụ cơ bản: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong lĩnh vực Vật lý Y Sinh học, phát triển chuyên ngành Kỹ thuật Y Sinh học tại Việt Nam. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, cải tiến các thiết bị dùng trong lĩnh vực y tế. Ứng dụng các thiết bị y tế vào công tác điều trị. Tư vấn về trang thiết bị kỹ thuật y tế công nghệ cao, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Viện Vật lý Y Sinh học là cơ sở duy nhất hướng hoạt động của mình vào việc đặt nền móng đầu tiên cho việc xây dựng khoa học liên ngành này tại Việt Nam, từ công tác giảng dạy tới nghiên cứu, từ việc triển khai kỹ thuật tới hoạt động chuyển giao công nghệ, từ các hội thảo trong nước tới những hợp tác chặt chẽ, lâu dài trên bình diện quốc tế. Là đơn vị chủ trì dự án "Nghiên cứu chế tạo thiết bị Vật lý trị liệu" nằm trong đề án "Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị y tế" của Bộ Y tế đã được chính phủ phê duyệt thuộc chương trình quốc gia "Chiến lược quốc gia về trang thiết bị y tế" đến năm 2010, với mục tiêu 60% trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, Viện Vật lý Y Sinh học đã nghiên cứu thiết kế, tự sản xuất được 13 loại thiết bị vật lý trị liệu, thuộc các chủng loại: laser trị liệu, điện trị liệu, từ trị liệu, quang trị liệu, siêu âm trị liệu và sóng ngắn trị liệu, tất cả đều được đưa vào sử dụng điều trị tại Viện và nhiều cơ sở y tế khác đạt kết quả rất tốt. Với những thành công kể trên, có thể nói Viện Vật lý Y Sinh học đã hoàn thành nhiệm vự được giao và đang vững bước hướng tới tương lai lâu dài.

Icon-Youtube Youtube Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang